Subiekt GT

Subiekt GT

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp. 

 

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

    pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
    prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
    prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
    pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
    obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
    obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
    rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
    pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
    wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
    rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
    pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
    pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT. 

 

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello). 

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

 •     Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 •     Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
 •     Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
 •     Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
 •     Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
 •     Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
 •     Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
 •     Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
 •     Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
 •     Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005 lub 2008 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
 •     Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
 •     Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
 •     Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
 •     Licencja na trzy stanowiska w standardzie.


Wspólne cechy dokumentów

 •     Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
 •     Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
 •     Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
 •     Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
 •     Multipodgląd dokumentów w widoku HTMLowym.
 •     Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
 •     Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
 •     Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
 •     Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
 •     Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
 •     Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
 •     Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
 •     Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
 •     Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
 •     Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
 •     Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
 •     Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
 •     Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
 •     Możliwość unieważniania dokumentów.
 •     Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.


Dokumenty sprzedaży

 •     Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
 •     Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
 •     Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
 •     Sprzedaż towarów poprzez wartość.
 •     Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
 •     Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
 •     Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
 •     Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
 •     Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
 •     Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
 •     Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
 •     Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
 •     Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
 •     Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
 •     Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
 •     Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
 •     Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
 •     Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
 •     Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
 •     Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
 •     Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
 •     Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
 •     Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
 •     Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).


Dokumenty zakupu

 •     Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
 •     Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
 •     Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
 •     Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
 •     Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
 •     Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
 •     Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.


Zamówienia i faktury zaliczkowe

 •     Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
 •     Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
 •     Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
 •     Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
 •     Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
 •     Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
 •     Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
 •     Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
 •     Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.


Dokumenty magazynowe

 •     Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
 •     Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
 •     Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
 •     Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
 •     Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
 •     Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
 •     Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
 •     Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
 •     Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
 •     Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.


Finanse i rozrachunki

 •     Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 •     Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 •     Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
 •     Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
 •     Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
 •     Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
 •     Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
 •     Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
 •     Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
 •     Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
 •     Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
 •     Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
 •     Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
 •     Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
 •     Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.


Kartoteki

 •     Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
 •     Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
 •     Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
 •     Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
 •     Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
 •     Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
 •     Możliwość definiowania 8 pól własnych.
 •     Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
 •     Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
 •     Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
 •     Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez email, telefon, fax, oraz numery komunikatorów internetowych.
 •     Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
 •     Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
 •     Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
 •     Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
 •     Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
 •     Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
 •     Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
 •     Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
 •     Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
 •     Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
 •     Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
 •     Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
 •     Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
 •     Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
 •     Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
 •     Kartoteka wspólników i właścicieli.
 •     Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
 •     Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.


Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 •     Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
 •     Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
 •     Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
 •     Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
 •     Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
 •     Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
 •     Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
 •     Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.
 •     Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.


Pozostałe funkcjonalności

 •     Obsługa deklaracji Intrastat.
 •     Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
 •     Definiowanie i generowanie wielu cenników.
 •     Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
 •     Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
 •     Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
 •     Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
 •     Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
 •     Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
 •     Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
 •     Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
 •     Konfigurowalna kontrola poprawności NIPu kontrahentów oraz rachunków bankowych.
 •     Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
 •     Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
 •     Obsługa programu za pomocą klawiatury.
 •     Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
 •     Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
 •     Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
 •     Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2008 R2.
 •     Unikatowy mechanizm InsMaila informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
 •     Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
 •     Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
 •     Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
 •     Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
 •     Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.