Gratyfikant GT

Gratyfikant GT

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik. 
Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT, zintegrowany został z programami księgowymi tej linii - księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT i systemem finansowo-księgowym - Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu:
 •     unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 •     rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 •     ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 •     planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 •     ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 •     rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 •     ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 •     rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 •     definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 •     naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. 
Funkcjonalność Gratyfikanta GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.

Gratyfikant GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie. 

Ogólne

 •     unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 •     łatwe ustawianie i przełączanie kontekstu pracy większości modułów - wybór pomiędzy wszystkimi pracownikami, precyzyjnie zdefiniowaną grupą lub wybranym pracownikiem;
 •     strona główna programu prezentująca oprócz sumarycznego podliczenia miesiąca pomocne komunikaty o zaległych i niewykonanych czynnościach;
 •     nowoczesny interfejs programu nastawiony przede wszystkim na wygodę pracy użytkownika;
 •     system przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.


Kadry

 •     rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 •     biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych);
 •     ewidencja notatek o pracowniku oraz raportowanie o podstawowych operacjach wykonywanych na danych osobowych pracownika (kto, kiedy i co robił);
 •     ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 •     planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 •     ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów);
 •     definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 •     ewidencja treści (do wydruku) umów o pracę, cywilnoprawnych, rachunków i innych dokumentów kadrowych.


Karta pracy

 •     rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 •     ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 •     ewidencja ekwiwalentów za urlop;
 •     ewidencja akordów i prowizji (stawki liniowe i progresywne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 •     ewidencja dowolnych naliczeń i potrąceń rozliczanych zbiorczo w wypłatach;
 •     ewidencja potrąceń komorniczych.


Płace

 •     rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 •     definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;
 •     naliczanie wypłat na podstawie definicji w umowie lub definicji globalnych (ewidencji składników płacowych);
 •     rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac;
 •     rozbudowany analizator wypłat;
 •     ewidencja rachunków do umów cywilnoprawnych, rachunki dopisywane ręcznie lub generowane zbiorczo na podstawie harmonogramów;
 •     rozliczanie akordów, prowizji oraz wybranych nieobecności w rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 •     drukowanie i ewidencjonowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz dla instytucji (urzędów skarbowych i innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi pracowników).


Inne

 •     ewidencja instytucji (urzędów skarbowych, oddziałów ZUS oraz innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi);
 •     ewidencja wspólników i właścicieli umożliwiająca naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz dopisywanie informacji o świadczeniach i przerwach (dla deklaracji RSA);
 •     naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40);
 •     generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZWA, ZCZA, ZCNA) i rozliczeniowych ZUS (RCA, RZA, RSA, DRA);
 •     współpraca z programem Płatnik;
 •     ewidencja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.